Hulpartikel overzicht

Hulpartikel

Software installeren of verwijderen in Rocky Linux 8

In dit artikel laten wij zien hoe je software packages in Rocky Linux 8 installeert of verwijdert, en achterhaalt in welke repository (repo) de software te vinden is.

Voer de stappen in dit artikel uit via command-line als root-gebruiker, of als een gebruiker met root-rechten.


Een package installeren

 

In Rocky Linux 8 installeer je packages met het commando:

dnf -y install packagenaam

DNF is een meta package handler waarmee je bijvoorbeeld packages kunt beheren of repositories kunt aanmaken. Het is vergelijkbaar met 'yum' dat vroeger de standaard was voor CentOS en naast dnf standaard aanwezig is in Rocky Linux 8-installaties.

Door de toevoeging -y geef je automatisch toestemming wanneer er gevraagd wordt om toestemming om de betreffende package te installeren.


Achterhalen in welke package software is opgenomen

 

Wil je een commando gebruiken, maar krijg je een melding dat het commando niet gevonden kan worden? Dan kun je achterhalen of je die kunt installeren door te controleren of het onderdeel is van een package die is opgenomen in een repository die beschikbaar is in jouw Rocky Linux 8 installatie. Dit doe je met het commando:

dnf whatprovides */commandonaam

Wil je bijvoorbeeld controleren in welke package netstat is opgenomen, dan gebruik je het commando:

dnf whatprovides */netstat

De output bevat (naast een overzicht van de doorzochte repositories of een metadata-melding) de volgende output:

net-tools-2.0-0.52.20160912git.el8.x86_64 : Basic networking tools
Repo        : baseos
Matched from:
Filename    : /usr/bin/netstat

De eerste regel in dit voorbeeld toont hier de package die je nodig hebt, namelijk net-tools. Om in dit voorbeeld het netstat-commando te gebruiken installeer je net-tools:

dnf -y install net-tools

Achterhalen in welke repository software is opgenomen

 

Het kan gebeuren dat de software die je wil installeren niet is opgenomen in een repository die je op het moment gebruikt. In dat geval kan de betreffende software niet geïnstalleerd worden. Dit geldt bijvoorbeeld bij een standaard installatie van Rocky Linux 8 wanneer je probeert Fail2Ban te installeren, wat een onderdeel is van de EPEL-repository.

Je kunt uitsluiten of dit het geval is door te kijken of de software een onderdeel is van een package die in je huidige repositories is opgenomen. Je gebruikt hiervoor ook het commando:

dnf whatprovides */softwarenaam

Krijg je de melding 'No matches found', of zie je geen resultaten met daarin de regel Filename : /bin/softwarenaam dan betekend dit dat de benodigde package niet bestaat, of onderdeel is van een andere repository.

In Linux is de gedachte dat je om veiligheidsredenen enkel in je eigen invloedssfeer software kunt zoeken en installeren, maar niet daarbuiten. Je hebt dus inzage in packages die zijn opgenomen in de repositories die je geïnstalleerd hebt, maar kunt geen zoekopdracht uitvoeren in niet geïnstalleerde repositories. De enige optie om dus te achterhalen in welke repository een package is opgenomen wanneer je de repository nog niet geïnstalleerd hebt, is door het op te zoeken via een search engine zoals Google / DuckDuckGo, of bijvoorbeeld op Gitlab.


Geinstalleerde software packages updaten

 

Alle geïnstalleerde software update je in Rocky Linux 8 eenvoudig met het commando:

dnf -y update

Het is aan te raden om na een update je VPS te herstarten zodat wijzigingen waar een herstart voor vereist is ook daadwerkelijk doorgevoerd worden.


Geinstalleerde software packages verwijderen

 

Een geïnstalleerde software package verwijder je met een simpel commando:

dnf -y remove packagenaam

Mocht je de package naam niet zeker meer weten, dan kun je ook hier het eerdere commando gebruiken om de packagenam te achterhalen:

dnf whatprovides */naamvancommando

 

Heb je ook een goed idee?

Stuur jouw idee in! Met genoeg stemmen komt jouw idee op onze wishlist!

Heeft dit artikel je geholpen?

Maak een account aan of log in om een beoordeling achter te laten.

Reacties

Maak een account aan of log in om een reactie te plaatsen.

Kom je er niet uit?

Ontvang persoonlijke hulp van onze supporters

Neem contact op