Blog overzicht

/ De ‘aangepaste’ aangepaste algemene voorwaarden

De aankondiging van onze aangepaste algemene voorwaarden zal je vast hebben opgemerkt. Anders wel de reacties die wij op social media hebben ontvangen. Hierdoor realiseerden wij ons dat artikel 5 lid 9 nog niet duidelijk genoeg verwoord was. Inmiddels is die bepaling verduidelijkt! Via dit blogartikel willen we je zo snel mogelijk meer duidelijkheid verschaffen over deze specifieke bepaling. Waarom is die nodig, wat staat er en nog belangrijker, heeft het invloed op jou?

First things first

Laten we vooropstellen dat de aanpassing voornamelijk bedoeld is om de algemene voorwaarden transparanter te maken richting jou. Los van het feit dat algemene voorwaarden niet de leukste teksten zijn, is het ook mogelijk dat er nog aanvullende voorwaarden van andere partijen van toepassing zijn. Zoals je wellicht weet, zijn we geen fan van ver weggestopte clausules of de kleine letters. We hebben niet voor niets een simpele versie van onze algemene voorwaarden op onze website staan.

Gelet op de oude voorwaarden, waren we dan ook van mening dat sommige bepalingen wel een tikkeltje duidelijker mochten zijn. Aangezien het de bedoeling is dat je weet waar je voor tekent, hebben we bepalingen omgegooid en toegevoegd, waaronder artikel 5 lid 9.

WAT?!

In artikel 5 lid 9 van de aangepaste voorwaarden stond het volgende:

“In het geval een derde, zoals bijvoorbeeld Microsoft, in verband met een audit bij TransIP Group toegang wilt krijgen tot jouw Diensten om te zien of zich daarop software bevindt waarop een licentie rust van deze derde, dan zullen wij jou dat melden. Je bent verplicht om daaraan mee te werken. Uiteraard zullen wij dit zo vertrouwelijk mogelijk behandelen.”

De reden hiervoor lichten we graag toe op basis van ons VPS-platform in combinatie met onze ervaringen met Microsoft.

Om geldige Microsoft-producten aan te kunnen bieden, moeten wij een overeenkomst aangaan met Microsoft, de zogenaamde Microsoft Services Provider License Agreement (SPLA). Pas dan mogen we bijvoorbeeld Windows Server voor jouw VPS aanbieden. Op basis van onze overeenkomst zijn we verplicht alle Microsoft-producten van een geldige licentie te voorzien. Om te controleren of dit ook gebeurt, zijn we daarnaast ‘voor zover redelijk geacht’ verplicht de onafhankelijke auditor van Microsoft toegang te verlenen tot ons VPS-platform.

Onze blackbox-visie

Deze verplichting waaraan niet alleen wij, maar ook andere hostingproviders met Microsoft-producten gehouden zijn, vinden wij net een stap te ver gaan. Onze visie is namelijk dat jij de vrijheid hebt om te doen met jouw TransIP-diensten wat je zelf wilt, onder het motto: ‘Ik moet niets! Tenzij ik toestemming heb gegeven …’. Wat jij draait op een VPS hoort dan ook jouw zaak te zijn en wij gaan ervan uit dat jij dat op de juiste manier doet. Jouw server is als het ware een ‘black box’. Met deze gedachte hebben wij onze infrastructuur zo ingericht dat wij geen toegang hebben tot jouw VPS.

Vrijheid = verantwoordelijkheid

Onze blackbox-visie valt uiteraard niet goed te rijmen met een eventuele controle vanuit Microsoft. Om toch aan onze verplichtingen te voldoen, zijn we aan het denken geslagen.

Aangezien we niet met je hebben afgesproken dat wij derde partijen toegang geven tot jouw VPS, lijkt het ons logischer om de verantwoordelijkheid voor een controle bij jou neer te leggen. Wanneer jij Microsoft-producten gebruikt, ben je namelijk ook zelf gehouden aan de regels en licenties van Microsoft. Hierin wordt onder andere bepaald dat jij geen ‘ongeldige’ Microsoft-producten mag bezitten.

Wanneer Microsoft ons, via een onafhankelijke auditor, toegang vraagt tot jouw VPS met Microsoft-producten, vragen ze indirect dus ook aan jou die toegang. Op grond van je overeenkomst ben je verplicht om die toegang te verlenen. Of je dat daadwerkelijk doet, is een keuze die jij behoort te maken. Vandaar dat we tijdens een audit aan jou melden dat Microsoft om toegang vraagt.

Het liefst storen we je helemaal niet met deze zaken, maar we moeten nou eenmaal aan onze eigen verplichtingen voldoen. Het belangrijkste voor ons is dat jij je keuzevrijheid behoudt en zelf bepaalt hoe jij met je producten omgaat. Eventuele boetes voor het gebrek aan een geldige licentie of medewerking zijn dan ook voor jouw risico. Dit was overigens altijd al zo.

Een aanpassing van de aanpassing

Op grond van het bovenstaande verhaal, hebben we besloten om artikel 5 lid 9 duidelijker te verwoorden. We hopen hiermee dat onze visie op onze overeenkomst met Microsoft en jouw keuzevrijheid beter naar voren komt.

“Als jij via TransIP Group een relatie aangaat met derden (bijvoorbeeld Microsoft) door het afnemen en gebruik van hun producten (bijvoorbeeld Windows Server), dan gelden naast deze algemene voorwaarden ook de aanvullende voorwaarden van deze derden. Het is mogelijk dat je via deze aanvullende voorwaarden akkoord gaat met een (licentie)controle van deze derde. Indien deze producten zich bevinden op jouw Diensten van TransIP Group en voorgenoemde derden een onafhankelijke audit verzoeken bij TransIP Group ter controle van jouw afgenomen producten, kunnen wij geen toegang verlenen tot jouw Diensten. Op grond van de aanvullende voorwaarden en deze bepaling ben je zelf verplicht mee te werken aan de onafhankelijke audit die bij ons verzocht wordt.”

En die andere ‘derden’ dan?

In artikel 5 lid 9 wordt gesproken van ‘derden’ en niet alleen van Microsoft. Je vraagt je waarschijnlijk af waarom dit zo is en of elk ander softwarebedrijf zomaar rond mag neuzen in jouw TransIP-diensten.

Zeker niet!

Zoals eerder aangegeven, is Microsoft momenteel de enige partij met zulke strenge voorwaarden die ons verplichten producten te controleren op ons VPS-platform. Wel is het goed mogelijk dat in de toekomst andere softwarebedrijven hun voorwaarden aanpassen en ons dezelfde strenge verplichtingen opleggen voor VPS’en of andere TransIP-diensten. In dat geval ben je gehouden aan die voorwaarden, voor zover je die diensten in combinatie met TransIP-diensten gebruikt. Doe je dit niet, dan is het voorgaande uiteraard niet van toepassing.

Wanneer een softwarebedrijf met strenge voorwaarden aanklopt, gaan we uiteraard eerst om de tafel om te onderhandelen over de voorwaarden. Deze moeten naar onze mening alleszins ‘redelijk’ zijn. Komt hier niets uit en willen we alsnog de betreffende producten aan blijven bieden, dan zullen we net als bij Microsoft niet afwijken van onze visie: zonder jouw toestemming geen gemaar! De verantwoordelijkheid om te voldoen aan rechten van anderen ligt bij jou en de keuze om dit te doen eveneens.

Belangrijk voor ons is dat jij weet waar je aan toe bent wanneer je een product van TransIP afneemt. Dit proberen we zo duidelijk mogelijk voor jou te omschrijven. Zoals je hebt gemerkt, komt dit niet altijd even transparant over zoals we bedoeld hebben. Duizendmaal excuses en we hopen via deze weg toch ons uiteindelijke doel naar meer duidelijkheid te hebben bereikt.

Mocht je nog vragen hebben over artikel 5 lid 9 of andere bepalingen uit de algemene voorwaarden, schroom dan niet om een bericht te sturen vanuit je controlepaneel.

Tags:


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

    • Leestijd: 12 minuten
    • Leestijd: 6 minuten

Blog overzicht

Auteur: TIP-redactie

Is de auteursnaam die we gebruiken wanneer een blogpost in teamverband door meerdere TransIP’ers is samengesteld. Denk bijvoorbeeld aan een eventverslag of onze Weekly.