/ Aanpassing van algemene voorwaarden

Datum:

TransIP heeft haar algemene voorwaarden op enkele punten aangepast. De drie belangrijkste veranderingen lees je hieronder.

  • Het bedrag voor eventuele schade waarvoor TransIP aansprakelijk kan zijn, is verhoogd ten opzichte van de oude algemene voorwaarden. Zie artikel 13.

  • Gebruikers van gratis diensten dienen minimaal één keer per jaar in te loggen om hun gratis diensten te behouden. Tussentijds zullen we je eraan herinneren om op tijd in te loggen. Zie artikel 5 lid 2.

  • Naast je verantwoordelijkheid om geen inbreuk te maken op rechten van anderen, ben je nu ook gehouden om bijvoorbeeld bedrijven als Microsoft medewerking te verlenen ter controle van een geldige softwarelicentie. Eventuele boetes voor het gebrek aan een licentie of medewerking zijn voor eigen risico. Zie artikel 5 lid 9.

Naar de algemene voorwaarden

Deel dit artikel