Blog overzicht

/ Surveyresultaten tweede availability-zone in Delft

Vorige week was het moment aangebroken waar velen van jullie met smart op zaten te wachten; de lancering van onze tweede availability-zone (RTM0) in Delft! Uiteraard hebben we vooraf aan de lancering uitgebreide tests gedraaid met honderden bètatesters, waarvoor nogmaals dank! Om erachter te komen wat de testers van de nieuwe zone vonden, heeft er tijdens de bètafase een survey plaatsgevonden. De resultaten hiervan zullen we in dit artikel behandelen. Hiermee hopen we je een beter beeld te geven van wat de nieuwe availability-zone inhoudt en wat de voordelen ervan zijn.


Availability-zone = tweede datacenter?

Laten we eerst de term availability-zone toelichten, aangezien er her en der verschillende definities rondzweven. Zo wordt soms een aparte zone binnen één datacenter al een availability-zone genoemd. Wij hanteren strengere eisen. Een availability-zone bij TransIP:

  • is een losstaand gebouw (datacenter);

  • is geografisch gescheiden van andere availability-zones;

  • heeft een eigen redundante stroomvoorziening (2N-stroomfeeds, UPS, dieselgenerators);

  • heeft een eigen onafhankelijk netwerk.


Dat de zone in Delft volledig onafhankelijk opereert, betekent natuurlijk niet dat er geen samenwerking is met de zone in Amsterdam (AMS0). Als het verkeer richting jouw VPS in Delft een kortere route kan afleggen via de peering- en transitproviders van de zone in Amsterdam (AMS0), dan wordt er gewoon gebruikgemaakt van die route. Elke milliseconde telt.


TransIP-netwerk
Samenwerking tussen availability-zones


Wat betekent deze samenwerking tussen de twee zones nou concreet voor jouw toepassingen? Deploy een VPS in AMS0 en een ander in RTM0, zet een private network op en plaats er een load balancer boven via HA-IP Pro; je hebt een geografisch gescheiden en highly available infrastuctuur! Iets waar het hart van veel bètatesters sneller van gaat kloppen. Laten we hun reacties er eens bij pakken.


Surveyresultaten bètatest

Voordat we aan de bouw van de tweede availability-zone begonnen, wisten we natuurlijk dat er een grote vraag hiernaar was. Maar na maanden zweten en racken om alles op de rit te krijgen, konden we het niet laten om aan degenen die het daadwerkelijk hebben getest de prangende vraag te stellen:

Hoe belangrijk is de tweede availability-zone voor jou?

We zijn blij dat 70% van de testers heeft aangegeven dat dit belangrijk of zelfs heel belangrijk is. De veruit meest voorkomende reden hiervoor is de mogelijkheid om een highly available set-up te creëren.

Testers met een cruciale infrastructuur geven aan dat ze deze nu over meerdere zones kunnen verdelen en hierdoor de bus-factor wordt weggenomen. Dankzij een hogere redundancy wordt downtime vanaf nu nog beter voorkomen. Er kan tenslotte makkelijk worden uitgeweken naar Delft bij eventuele incidenten in Amsterdam.

Ook zien enkele klanten met de komst van een tweede availability-zone een kans om hun VPS’en op andere manieren in te gaan zetten.

Zo zijn testers blij dat ze aan de slag kunnen met zakelijke oplossingen waarbij hoge redundantie een must is of zelfs verplicht is op grond van certificering. Er is daarnaast aangegeven dat er vanuit cliënten een groeiende vraag is naar highly available oplossingen tegen relatief lage kosten en een tweede availability-zone de kans op meer opdrachten aanzienlijk vergroot.

Tot slot hoeft een tweede availability-zone niet per se gebruikt te worden voor highly available doeleinden.

Er zijn bijvoorbeeld testers die back-ups liever niet opslaan op hun productieserver. Een aparte back-upserver is veel veiliger, vooral als deze zich in een andere zone bevindt.Een andere vraag uit de survey ziet op de locatie van de tweede availability-zone:

Hoe belangrijk is het dat de tweede availability-zone in Nederland staat?

Ook hier vindt een meerderheid van de testers (68%) het belangrijk tot zeer belangrijk dat er voor een Nederlandse locatie gekozen is. Als voornaamste redenen worden wetgeving en latency genoemd.

De meerderheid van de testers is blij met een Nederlandse locatie. De inwerktreding van de AVG speelt hierbij een grote rol. Velen vrezen dat de privacy van hun gegevens niet genoeg gewaarborgd blijft als een availability-zone onder bijvoorbeeld Amerikaanse jurisdictie valt. Daarnaast hebben veel testers hun doelgroep in Nederland zitten en hebben ze vaak met file-uploads te maken, waardoor een server die zo dichtbij mogelijk staat gunstiger is. Er wordt zelfs aangegeven dat een ‘Nederlandse server’ beter verkoopt.

Alhoewel de afstand tussen beide zones 58 kilometer bedraagt, kan het kilometeraantal voor sommige testers niet groot genoeg zijn. Vooral degenen die zich richten op een globaal publiek hebben liever hun servers verspreid over meerdere landen om hun buitenlandse publiek tegemoet te komen. Maar ook voor de meesten van hen geldt, de uiterste grens is die van Europa. Over een buitenlandse locatie kunnen we niets kwijt, maar uiteraard is dit ook een grote wens van ons.Een laatste interessante vraag die we uit de survey willen uitlichten is het gebruik van HA-IP in combinatie met de twee availability-zones:

Gebruik je nu HA-IP Pro?

Hierop heeft 30% van de testers positief geantwoord en 36% is van plan om het in de nabije toekomst te gaan gebruiken.

Van de testers die al HA-IP Pro gebruiken, vindt de meerderheid dit een goede kant-en-klare oplossing om zonder zorgen hoge redundantie in te richten. Ze zijn blij dat ze het proces van load balancing niet meer zelf hoeven te regelen.

Wat ons in de overige reacties voornamelijk opvalt zijn twee punten van onduidelijkheid: de functie van HA-IP Pro in combinatie met de twee availability-zones en de vraag of de dienst niet volledig afhankelijk is van de zone in Amsterdam.

Wat betreft het eerste punt dient HA-IP Pro als load balancer tussen twee of meer VPS’en (in verschillende availability-zones). Deze verdeelt al het inkomende verkeer naar jouw toepassing over de VPS’en in beide zones. Via health-checks wordt de status van je servers continu gecontroleerd en wordt het verkeer alleen naar beschikbare servers geleid. Mocht onverhoopt een server − of zelfs een gehele availability-zone (klop klop) – uitvallen, dan komt al het verkeer automatisch alleen bij de andere availability-zone terecht. Een bezoeker zal daarom altijd op een bereikbare website of applicatie landen.High availability dankzij HA-IP Pro


Met betrekking tot het tweede punt; het reilen en zeilen van HA-IP Pro is niet enkel afhankelijk van de availability-zone in Amsterdam. Met de introductie van de nieuwe zone is tegelijkertijd ook anycasted HA-IP geïntroduceerd. Dit houdt in dat jouw HA-IP zowel in Amsterdam als Delft tegelijkertijd beschikbaar is. Het functioneren van een availability-zone heeft daarom geen enkele invloed op de werking van je load balancer.


Ask us anything!

Los van de bovenstaande vragen over HA-IP zijn er in de survey ook enkele punten over de availability-zones in het algemeen aangekaart die we graag voor iedereen willen verduidelijken. Dit zullen we doen in het volgende artikel dat op ons blog zal verschijnen. Bekijk in de tussentijd onze netwerkpagina en onze Knowledge Base om meer wegwijs te worden in het creëren van een highly available infrastructuur. En vrees niet om ons het hemd van het lijf te vragen over punten waar je graag meer uitleg over nodig hebt. Grote kans dat we ze meenemen in het volgende artikel!Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen

Blog overzicht

Auteur: Akif Hodzic

Voorziet als contentmarketeer het blog van bruisende artikelen voor doorgewinterde techies en digitale nomaden om iedereen wegwijs te maken in de online wereld.